1. Úvodní stránka
  2. Aktuality
  3. Úhrada screeningového vyšetření zraku

Úhrada screeningového vyšetření zraku

Poukaz k ošetření KÚhrada screeningového vyšetření zraku zdravotními pojišťovnami 

 Ve věku od 6 do 36 měsíců věku dítěte může dítě na screeningové vyšetření zraku odeslat pediatr s poukazem (žádankou) typu „K". Vyšetření je poté plně hrazeno zdravotní pojišťovnou.


Platnost poukazu typu K je 3 měsíce od data vystavení.


Vyšetření dětí starších 36 měsíců hradí rodiče sami.


Při vyšetření je zjištěna orientační refrakce pomocí přístroje Plusoptix. Toto vyšetření je doplněno dalšími důležitými odbornými ortoptickými testy, je vyšetřena motilita, konvergentní souhyb, zraková ostrost (pomocí testů Preferential looking, LEA symbolů atd.) a posouzena spolupráce očí, případně odhaleno šilhání. Screeningové vyšetření je preventivní a nenahrazuje komplexní vyšetření v cykloplegii očním lékařem. V případě hraničních výsledků si rodiče zveme k nám na kontrolní vyšetření za půl roku. V případě pozitivního nálezu je dítě odesláno přímo k oftalmologovi k dalšímu kompletnímu a podrobnému došetření.


Vyšetření je určeno zejména pacientům s rizikovou anamnézou, nespolupracujícím dětem, nebo dětem s pozitivní rodinou anamnézou. Odhalíme refrakční vadu, šilhání, tupozrakost, nebo například nedostatečný konvergentní souhyb, a tím umožníme včasnou léčbu. Na naše pracoviště následně mohou děti po indikaci oftalmologem docházet k pleoptické a ortoptické léčbě, která napomáhá k nápravě binokulárního vidění.


Naše ortoptická cvičebna, kde screeningové vyšetření provádíme již od roku 2011, se nachází v prostorách Oční optiky Němec na náměstí ve Velkém Meziříčí.