1. Úvodní stránka
 2. Děti
 3. Screening dětí

Screening dětí

Screeningové vyšetření zraku u dětí a ortopticko-pleoptická cvičení

Naše kolegyně Veronika Kroulíková vystudovala bakalářský program na lékařské fakultě Masarykovy univerzity, obor ortoptika. Nyní se bude pečlivě věnovat zraku dětí - screeningovému vyšetření dětí, pleopticko-ortoptickému cvičení a zlepšování vidění u tupozrakých dětí. Samostatné webové stránky: www.ortoptika-sovicka.cz

26Ortoptika

 • Ortoptika patří mezi nelékařská zdravotnická povolání a zabývá se léčbou tupozrakosti a amblyopie.
 • Naše firma se zařadila mezi pracoviště, která se na léčbu tupozrakosti a šilhání zaměřují.
 • Léčba probíhá formou cvičení 1x týdně cca 30 až 60 minut. Cvičíme ve Velkém Meziříčí, cvičení jsou možná od cca dvou let věku dítěte. Na ortoptická a pleoptická cvičení musí mít dítě doporučení od očního lékaře!
 • Více informací se dozvíte na našich nových webových stránkách https://www.ortoptika-sovicka.cz/. Prozatím nás můžete s dotazy nebo objednávkou cvičení kontaktovat na tel. 566 522 293.
 • Od 1. 4. 2021 máme uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.
   * Základní ortoptické vyšetření (ortoptický status) s doporučením očního lékaře - plně hrazeno. Je nutné Doporučení / Žádanka typu K.   
  Základní ortoptické vyšetření (ortoptický status) bez doporučení očního lékaře - 600 Kč.
   * Ortoptické i pleoptické cvičení je prováděno výhradně na doporučení očního lékaře (je nutná indikace) a je plně hrazeno z veřejného pojištění. Je nutné Doporučení / Žádanka typu K.

Screeningové vyšetření zraku

24Screeningové vyšetření zraku provádíme pomocí špičkové přístroje Plusoptixu, který je určený ke screeningovému (záchytnému) testu zraku především dětí a to již od 6. měsíce života.

Vyšetření je doplněno testem motility, zakrývací zkouškou a testem prostorového vidění.

Vyšetření dětí provádíme u nás v oční optice, je lépe se objednat na konkrétní den a čas, cena je 300 Kč za každé vyšetřené dítě.

Zvýhodněná cena pro mateřské školy do 20 km od Velkého Meziříčí je 200 Kč/dítě.

Co všechno lze změřit

Přístroj Plusoptix (kompletní technické údaje - viz samostatná sekce) je v podstatě obdoba autorefraktometru – přístroje, který automaticky měří dioptrie oka a který známe mnozí z očních ambulancí. Plusoptix je ale upraven tak, aby bylo možno bezkontaktně, rychle a zcela bezbolestně vyšetřit i děti, které jsou na běžné vyšetření příliš malé nebo neposedné. Přístoj Plusoptix měří "dioptrie" očí (tzv. defokus), rohovkové reflexy, průměry zornic. Celé měření slouží k včasnému záchytu závažných zrakových vad - umožňuje odhalit tupozrakost, krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus nebo šilhání. Vývoj oka i celého vidění je dokončen cca v 6 až 8 letech. Pokud jsou zrakové vady zjištěny do této doby a je následně včas zahájena náprava - léčba (například nošení brýlí nebo okluzoru), může se vidění nadále správně vyvíjet. Včasnost léčby je zde rozhodující.

Naše výsledky

Od roku 2010 do konce roku 2017 jsme vyšetřili již přes 4000 dětí. Ve většině případů odpovídaly výsledky měření fyziologickému stavu oka v daném věku - jiné limity jsou pro dvou- nebo tříleté děti a jiné pro šestileté předškoláky. V cca 9% byly výsledky měření mimo normu, proto bylo rodičům těchto dětí doporučeno, aby se svým potomkem navštívili očního lékaře a tyto výsledky s ním konzultovali. Ve těchto případech byl nejčastěji zastoupen rozdíl dioptrií mezi pravým a levým okem, což může způsobit tupozrakost (amyblopie). Dále se objevoval astigmatismus, dalekozrakost i krátkozrakost, méně šilhání.

Kdo je ortoptista?

Ortoptista je nelékařský zdravotnický pracovník. Podle vyhlášky č. 55/2011 Sb. Ministerstva zdravotnictví ČR se výkonem svého povolání podílí na preventivní, léčebné a diagnostické péči s cílem dosažení co nejlepší zrakové ostrosti a navození jednoduchého binokulárního vidění u vrozených i získaných očních vad.

Ortoptista edukuje pacienty a jejich rodiče, případně jiné pečující osoby, o probíhající léčbě amblyopie (tupozrakosti), provádí screening očních vad u dětí, informuje lékaře o průběhu léčby a provádí určitá diagnostická vyšetření pacientů.

Ortoptista dále na základě ordinace lékaře může provádět léčebná pleoptická a ortoptická cvičení na očních specializovaných pracovištích a aplikovat kontaktní a okluzní čočky.