1. Úvodní stránka
  2. Děti
  3. Informace pro rodiče a mateřské školky

Informace pro rodiče a mateřské školky

Máte-li zájem, abychom provedli screeningové měření zraku ve Vaší školce, kontaktujte nás na tel. 566 522 293.

Zrak je jedním z nejdůležitějších smyslů, neboť jeho prostřednictvím získává člověk až 80% informací o vnějším světě. Vidění má tedy rozhodující vliv na utváření správných představ, rozvoj paměti, pozornosti, řeči, psychiky i emocionality. Dobré vidění je výsledkem složité spolupráce vlastního oka a odpovídajících částí mozku. Špatné vidění způsobené poškozením, poruchou nebo nefunkčností zraku proto znamená vážnou překážku v příjmu informací.

Vývoj vidění (podobně jako řeči) má svá kritická období a jedním z nich je období předškolního věku. Pokud je vada zraku rozpoznána v tomto období a je následně včas zahájena náprava - léčení (brýle, okluzor), lze umožnit další normální (fyziologický) vývoj oka. Pozdě zjištěné oční vady (asi v 6 – 8 letech) lze ovlivnit jen velmi málo nebo vůbec, což může dítě výrazně handicapovat, např. při výběru povolání.

Pro včasné podchycení závažných zrakových vad nabízíme a doporučujeme vyšetření přístrojem Plusoptix. Toto vyšetření je bezkontaktní, velmi rychlé a pro dítě šetrné a nenáročné (stačí minimální spolupráce dítěte), je zcela bez bolesti a je možno je provádět již od 6 měsíců věku. Toto záchytné vyšetření umožňuje odhalit řadu očních vad – tupozrakost (amblyopii), krátkozrakost (myopii), dalekozrakost (hypermetropii), astigmatismus nebo šilhání (strabismus).

Některé vady jsou bez vyšetření těžko prokazatelné, nejzávažnější z nich je tupozrakost (amblyopie). Jedná se o funkční vadu, která vzniká například při šilhání nebo při rozdílných dioptriích mezi pravým a levým okem. Mozek totiž dostává v tomto případě dva rozdílné vjemy toho, co vidíme, jeden lepší a jeden horší. Proto pak mozek cíleně potlačí (odstraní) vjem horšího oka a přijímá pouze vjemy z lépe vidícího oka - a dítě se začne dívat jen okem, které vidí lépe. U oka druhého pak dochází ke snížení zrakové ostrosti - tupozrakosti. Po šestém roce života se šance na léčbu tupozrakosti rapidně snižují a po desátém roce je léčba takřka nemožná. Tupozrakost se "léčí" cvičením postiženého oka tak, že se zdravé oko zakryje (nošení okluzoru) - tím je postižené oko více procvičováno (namáháno) a jeho postižení ustupuje. Úspěšnost léčby tedy závisí na rychlém objevení a následné léčbě.

Tupozrakost dítě výrazně handicapuje – nejprve ve škole, protože dítě s tupozrakým okem má omezené zorné pole, může se hůře soustředit nebo mít problémy se čtením a psaním. V dospělosti pak zraková vada může vést k omezení při výběru povolání, protože člověk na tupozraké oko v podstatě nevidí. Závažná situace pak může nastat při úrazu vidícího oka. Při měření ve školkách tedy sami aktivně vyhledáváme děti, u nichž by se mohla tupozrakost vyvinout nebo prohloubit. Protože se dětský zrak vyvíjí, je dobré měření opakovat jednou ročně.

Záchytné měření dětí provádíme od roku 2011, již jsme vyšetřili 1691 dětí. Ve většině případů odpovídaly výsledky měření fyziologickému stavu oka v daném věku (jiné jsou normy por tříleté děti a jiné pro předkoláky). V 150 případech (9 %) byly výsledky mimo normu, proto jsme rodičům těchto dětí doporučili, aby se svým potomkem navštívili očního lékaře a tyto výsledky s ním konzultovali. V těchto 150 případech byl nejčastěji zastoupen rozdíl více než jedné dioptrie mezi pravým a levým okem, což může způsobit tupozrakost (amblyopii). Dále se objevoval vyšší astigmatismus, dalekozrakost (hypermetropie), krátkozrakost (myopie) a šilhání (strabismus).

Vyšetření provádí ortoptista – vysokoškolsky vzdělaná specialistka v oboru ortoptika, která je registrovaná na Ministerstvu zdravotnictví – Bc. et Bc. Veronika Kroulíková, DiS.. Vyšetření probíhá přímo v mateřské školce, není nutné děti nějak speciálně připravovat. Je nutný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců dítěte, rodiče též mohou být vyšetření svého dítěte přítomni. Po domluvě lze při měření ve školkách vyšetřit i mladší sourozence, kteří školku běžně nenavštěvují. Pro děti, kteří již jsou ve sledování u očního lékaře, není vyšetření nutné.  Po vyšetření obdrží každé dítě odbornou zprávu s výsledky měření pro rodiče, případně pro očního lékaře – při pozitivním nálezu je dítě doporučeno ke sledování očním lékařem.

Vyšetření není hrazeno žádnou zdravotní pojišťovnou, v rámci pilotního projektu v roce 2011 proběhlo zcela na náklady naší Oční optiky. Zvýhodněná cena za vyšetření zraku je 70 Kč; pokud je vyšetřeno více sourozenců, platí se jen 70 Kč za rodinu.

Vedením naší profesní organizace - Společenstvem očních optiků a optometristů jsme byli požádáni, abychom o projektu vyšetření zraku ve škokách informovali také odbornou optickou veřejnost v časopise Česká oční optika. Celý článek je k pročtení v sekci Archiv (5.3.2012).

Zajímavá měření z praxe

  • Chlapec, 4 roky, na jednom oku 6 dioptrií, na druhém 1 dioptrii.
  • Dívka, 3 roky, vysoký astigmatismus (přes 3 dioptrie).
  • Dívka, 4 roky, vysoká krátkozrakost -5 dioptrií. Takové dítě vidí velmi špatně do dálky a všechno má rozmazané. Nechce se zúčastňovat např. míčových her (nevidí, odkud míč přiletí), většinou jen stojí a aktivně se nezařazuje do školkového dění, špatně reaguje na pokyny. Učitelé nebo i rodiče si myslí, že je dítě ostýchavé nebo pomalejší, ale ono "jen" špatně vidí.
  • Chlapec, 3 roky, mimo rozsah měření, při dalším meření u oftalmologa zjištěna počínající tupozrakost, korekce +5 dioptrií.