1. Úvodní stránka
  2. Děti
  3. Přístroj Plusoptix

Přístroj Plusoptix

22Přístroj Plusoptix je v podstatě obdoba autorefraktometru – přístroje, který automaticky měří dioptrie oka a který známe mnozí z očních ambulancí. Plusoptix je ale upraven tak, aby bylo možno bezkontaktně, rychle a zcela bezbolestně vyšetřit i děti, které jsou na běžné vyšetření příliš malé nebo neposedné, nebo i mentálně postižené nebo nespolupracující klienty.

Při vyšetření sedí dítě na židličce, případně u rodiče nebo paní učitelky na klíně, a my ho ze vzdálenosti zhruba jednoho metru "fotografujeme" - Plusoptix vypadá jako větší fotoaparát nebo kamera. Na přístroji blikají barevná světýlka a k tomu se ozývá houkání, což zaručeně upoutá pozornost dítěte. Stačí, aby se dítě po dobu cca dvou vteřin do přístroje dívalo, poté přístroj vyhodnotí refrakci oka, tzn. kolik dioptrií oko má.

Přístoj Plusoptix měří "dioptrie" očí (defokus), rohovkové reflexy, průměry zornic. Celé měření slouží k včasnému záchytu závažných zrakových vad - umožňuje odhalit tupozrakost, krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus nebo šilhání. Vývoj oka i celého vidění je dokončen cca v 6 až 8 letech. Pokud jsou zrakové vady zjištěny do této doby a je následně včas zahájena náprava - léčba (například nošení brýlí nebo okluzoru), může se oko nadále správně vyvíjet. Včasnost léčby je zde rozhodující.

Technické údaje

68Princip přístroje PlusoptiX S09 je založen na excentrické fotoskiaskopii. Infračervené světlo prochází skrz zornice na sítnici. Z odraženého světla vzniká na zornici podle stupně refrakční vady specifický světelný obrazec. Z charakteru tohoto obrazce jsou následně vypočteny sférické hodnoty refrakce. Měření je opakováno ve třech meridiánech, aby mohla být případně určena také cylindrická oční vada. Měření pomocí infračerveného světla je zcela bezpečné, protože běžné denní světlo také obsahuje infračervenou složku, která je okem zcela nerozeznatelná.

Měření

  • Sférický rozsah: -7 až +5 dioptrií s krokem 0,25 dioptrie
  • Cylindrický rozsah: -7 až +5 dioptrií s krokem 0,25 dioptrie
  • Osy cylindru: 1-180° v 1° krocích
  • Velikost zornicek: 4,0 – 8,0 mm s krokem 0,1 mm
  • Čas měření průměrně: 0,8 sekundy
  • Vzdálenost pro měření: 1 metr (+- 5 cm)
  • Fixační podnět: speciální zvuk