1. Úvodní stránka
  2. Brýle
  3. Brýle pro děti

Brýle pro děti

Zrak je jedním z nejdůležitějších smyslů, neboť jeho prostřednictvím získává člověk až 80% informací o vnějším světě. Vidění má tedy rozhodující vliv na utváření správných představ, rozvoj paměti, pozornosti, řeči, psychiky i emocionality.

Dobré vidění je výsledkem složité spolupráce vlastního oka a odpovídajících částí mozku. Špatné vidění způsobené poškozením, poruchou nebo nefunkčností zraku proto znamená vážnou překážku v příjmu informací. Dbejte proto na pravidelné kontroly zraku Vašeho dítěte!

Pokud je vada zraku rozpoznána již v předškolním období a je následně včas zahájena náprava (brýle, okluzor), lze umožnit další normální vývoj oka. Pozdě zjištěné oční vady lze ovlivnit jen velmi málo nebo vůbec ne, což může v budoucnosti omezit např. výběr povolání.

Pokud mají dětské brýle správně korigovat zrak a řešit oční vady, musí především dobře sedět. Je nutné najít takový model, který odpovídá anatomii dětské hlavy – brýle nesmí být moc velké a nesmí nikde tlačit na nose. Správným řešením je lehká, stabilní, elastická obruba vyrobená z nealergického materiálu. Pokud to věk dítěte umožňuje, je dobré zapojit do výběru i je a dovolit, aby si mohlo vybrat z několika vhodných typů, např. barvu, protože pak také bude mnohem raději brýle nosit. V naší Oční optice Němec Vám s výběrem rádi poradíme a pomůžeme.

A jaké dětem vybrat brýlové čočky?

Přednost dejte rozhodně plastu – plast se nerozbíjí a tím pádem je mnohem bezpečnější. Pokud snad náhodou při velkém zatížení praskne, nemůže očím ublížit jako sklo. Neméně důležité je, že je také podstatně lehčí – brýle pak dítě na nosíku netlačí.

Doporučujeme také kvalitní ochranu proti poškrábání - i přes veškerá přání, péči a výchovu těžko docílíte toho, že Vaše dítě bude brýle vždy pečlivě ukládat do pouzdra. Daleko pravděpodobnější je, že budete brýle nacházet na stole nebo dokonce pod postelí a zřejmě i skly dolů - proto je ochrana proti poškrábání čoček tak důležitá – prodlouží životnost brýlí a kvalitu vidění.