Opravy

Také servis a opravy samozřejmě patří mezi naše služby zákazníkům. Aby brýle dobře plnily svůj účel, musí být vhodně anatomicky přizpůsobené – musí "dobře sedět" a nesmí nikde tlačit. Přizpůsobíme a upravíme Vám brýle na počkání.

Při rozbití Vašich brýlí Vám nabízíme jejich opravení:

  • dotažení šroubků
  • výměnu zašlých sedýlek (na nosníku)
  • výměnu stranic
  • letování kovových obrub
  • lepení plastových obrub
  • čištění ultrazvukem
  • atd.

Doporučujeme Vám mít, pro případ rozbití Vašich brýlí, alespoň jedny náhradní! Náhradní brýle Vám rádi zhotovíme!

Máme k dispozici novou svářečku pracující na principu WIG/TIG. Svařování probíhá v ochranné atmosféře a plyn argon chrání svařované místo před oxidací. V místě, kde se wolframová elektroda dotýká svařovaného předmětu, vzniká elektrický oblouk (výboj), který roztaví svařovanou část. Průměr svařovaného bodu se pohybuje v rozmezí od 0,3 mm do 3,0 mm. Výsledkem je pak čisté a pevné spojení svařovaných předmětů. Vaše rozbité brýle teď půjdou opravit lepším způsobem!